header-1.jpg

Uitgaven van de reeks

Uitverkocht!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • Monografie. N.J.M. van Dulst, NSB-burgemeester te Werkendam tijdens de Tweede Wereldoorlog

Uitverkocht !!!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • Oude veldnamen c.q. toponiemen in het Land van Heusden en Altena
 • De rol van de familie Van Outheusden in het Land van Altena, 1460-1700\
 • Problemen rond dominee Johannes Paludanus, predikant te Herpt en Hedikhuizen, 1619-1622
 • Geschiedenis van de Engelse Kerk van Heusden
 • Geschiedenis van de Franse Kerk van Heusden
 • De strafrechtsprekende instanties in Stad en Land van Heusden, 17e en 18e eeuw
 • Het leven en de werken van Antonius van Hardeveldt (1695-1777), predikant te Wijk
 • Geschiedenis van het ziekenhuis te Heusden, 1904-1933
 • Een rijswerker uit Werkendam te China, 1907-1909
 • De Duitse plannen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Land van Heusden en Altena in relatie tot het Ardennenoffensief

Uitverkocht!!!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten

 • Monografie. De Werken en Sleeuwijk tijdens de Franse overheersing, 1810-1814

Uitverkocht !!!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • De vroege geschiedenis van Almkerk
 • Geschiedenis van het kasteel te Dussen
 • Ridder Dirk van der Merwede, o.a. heer van Eethen en Meeuwen, 1380-1452
 • Predikant Arnoldus van Koijk en het kerkorgel van Giessen, 1776
 • Terechtstelling van een homosexuele schoolmeester uit Veen
 • Geschiedenis van de evangelisch-lutherse gemeente te Heusden
 • Overtredingen en misdrijven te Werkendam en De Werken, 1814-1830
 • Moeilijke jaren voor de hervormde gemeente te Giessen, 1874-1876
 • Drie brieven uit de Verenigde Staten
 • Jan Hak, verzet van een jongeman uit Giessen

Uitverkocht!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • Inleiding op de themabundel
 • Een verslag over hoe de regionale pers over oorlog en de bevrijding schreef
 • Nieuwendijk in oorlogstijd
 • Verhalen over oorlog en verzet van P.L. de Bruijne
 • Een Sleeuwijkse jongen in oorlogstijd
 • Een ideale schuilplaats
 • Over waanzin en menselijkheid
 • Het verblijf van de Veense organist Bastiaan Vos in concentratiekamp Buchenwald
 • De Meistaking in het Land van Heusden en Altena
 • Staking en arrestatie
 • Niet alle Duitsers waren slecht
 • Andel in oorlogstijd
 • Onderduikers in Babyloniënbroek
 • Een Engelsman in het stro
 • Babyloniënbroek in oorlogstijd
 • Van Dolle Dinsdag tot bevrijding
 • Gebeurtenissen rond de melkfabriek te Genderen in 1944
 • Evacuatie uit Meeuwen en dwangarbeid in Duitsland
 • Een rooms-katholieke onderduiker in Meeuwen en Giessen
 • Liquidatie van Nappie, de vos van Enschede
 • Oorlogsdagboek
 • Schietpartij te Woudrichem na capitulatie
 • Epiloog en Balans

Uitverkocht!!!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten

 • Monografie. Biografie van de Werkendamse Kuyperiaan Jan Visser Azn.

Uitverkocht!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • De ondergang van de middeleeuwse Grote Waard
 • Uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van molens in het Land van Altena
 • Jean Antoine Bakhoven, kostschoolhouder te Werkendam

Uitverkocht!!!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten

Bundel historische opstellen aangeboden aan Cornelis Gerrit Boender bij gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester van de gemeente Aalburg en voorzitter van het Streekarchief Land van Heusden en Altena

 • De oerparochie Aalburg
 • Geschiedenis van de meent Wijkerzand in het dorp Wijk, 15e en 16e eeuw
 • Aalburg en de abdij van Sint-Truiden tijdens Reformatie en Contra-reformatie
 • Een verslag uit de notulenboeken van het heemraadschap van de Hoge Maasdijk van Stad en Land van Heusden, 18e eeuw
 • De vesting Heusden in verval, 1780-1870
 • Biografie van schoolopziener Herman Eliza Verschoor (1791-1877)
 • Onderzoek naar de elite van Werkendam, 1880-1900
 • Biografie van twee volgelingen van H.F. Kohlbrugge: gebroeders Gobius du Sart, predikanten te Wijk en Woudrichem, 1895-1936
 • Opkomst van christelijke politieke partijen in het Land van Heusden en Altena, 1918-1940

Verkoopprijs € 6,50

 • De politisering van een leesgezelschap uit Heusden, 1782-1787
 • Dominee S.H. Buytendijk en zijn ambtsperiode in Veen, 1850-1861
 • Onderzoek naar de bevolking van Werkendam met een economische insteek
 • Biografie van dichter Hartog Jacob de Vries (1880-1953) uit Dussen
 • Historie van de kerkorgels in het Land van Altena

Uitverkocht!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • Uitgave en bespreking van de oudste archiefstukken over kasteel Dussen
 • De ringen Altena en Heusden in de classis Gorinchem, 1602-1632
 • Financiële problemen in Werkendam in de 17e en 18e eeuw
 • De Afscheiding in Giessen, 1842-1843
 • De oprichting van de Gereformeerde Gemeente in Veen