header-1.jpg

Uitgaven van de reeks

Verkoopprijs € 6,50

In dit deel onder andere een verhaal over de kastelen van Dussen en Loevestein, een kerkelijke twist in Wijk, 19e eeuwse jeugdherinneringen van Blacquière aan Genderen, een tragische liefdesgeschiedenis in Andel, stil verzetswerk tijdens de oorlog in Almkerk en het verdwijnen van de middenstand in Meeuwen.

 • De kastelen van Dussen en Loevestein. Bouw, bewoning en strijd
 • 'De Blaesbalck'. Een hofstede in Rijswijk ca. 1554-1671
 • Boerderijen in de stad Woudrichem
 • Dussen de maat genomen. Kadastrale opmeting in 1820
 • Het conflict tussen Nicolaas Bouman en ds. Barnardus Moorrees. Kerkelijke twisten in Wijk rond 1845
 • Jeugdherinneringen van H.J. Blacquière aan Genderen. o.a. het kroningsfeest in 1898
 • Het badhuis van Werkendam
 • Een liefdesdrama met dodelijke afloop. Opschudding in Andel, Giessen en Rijswijk
 • Onderduiker in Wijk en Aalburg
 • Stil verzet. Fragmenten uit het oorlogsdagboek van S.M. Venhorst
 • Ooggetuigenverslag van een schooljongen tussen 1944 en 1959
 • Meeuwen, vanouds een dorp van ondernemers

Uitverkocht !!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

Ter gelegenheid van de bevrijding 65 jaar geleden staat deze bundel in het teken van ooggetuigen van de oorlog. Vele aangrijpende, boeiende verhalen van
ooggetuigen, dagboekverslagen en interviews. Tevens bijdragen van leerlingen van het Altena College te Sleeuwijk en CBS Eben Haëzer te Woudrichem.

 • 'Ik zou kijken of de krokusjes al bloeien'. Andel gezien door de ogen van Gerrit Verhoeven • NSB'er in Wijk en Aalburg. Oorlogsverleden van Marius 'den Himpe'
 • 'Het was oorlog, maar je had veel voor elkaar over'. Het verzet van een Werkendamse vrouw
 • 'Onze Broekse boerderij werd getroffen'. Herinneringen van Aart en Adrie de Graaff
 • Ondergedoken! De laatste twee oorlogsjaren in de Biesbosch
 • 'Als die vreselijke oorlog maar ophoudt'. Dagboek van predikantenechtpaar Ritsema te Genderen
 • De stadhuisramp van Heusden. Een onbestrafte massamoord
 • Herinneringen uit de evacuatietijd 1944/45. Hoe twee Genderse gezinnen de oorlog doorkwamen
 • De hondenkar en de oorlog. De evacuatietocht van een Genderse en Aalburgse familie
 • 'Toen wij uit Hank vertrekken moesten'. De evacuatie uit en de terugkeer naar Hank in 1945
 • Evacualieleed en zielzorg in droeve bezettingsdagen. Ooggetuigeverslag van pastoor Vergeer te Woudrichem
 • Het Wapen van Emmickhoven een schuilplaats voor evcués
 • Onder een regen van granaten. Wijk in de nadagen van de oorlog
 • Oorlog over Altena. Frontgedichten van C. Biesheuvel en J. Kuyl jr.
 • Noodwoningen in Meeuwen. Herinnering aan de verwoestingen in oorlogstijd
 • 65 jaar na de oorlog

Uitverkocht !!!!!!
Wel digitaal verkrijgbaar ad € 10,00 excl. verzendkosten.

Deel 1 - Indiëgangers als ooggetuigen.

 • Onverwerkt Verleden. Politionele acties in Nederland-Indië
 • "Totaal invoorbereid was ik". Het relaas van Kees den Dekker
 • Herdenken is herinneren. Andries Duijster kijkt terug
 • "Het was verschrikkelijk". Werkendammer Cees van den Heuvel vertelt
 • "Er ligt daar een kameraad van me begraven". Sjaak Hakkers over zijn missie
 • Op de thee bij Hatta. Gerrit van der Stelt: "sterk geworden in Indië"
 • "De papoea's zijn in de steek gelaten". Teun Thur in Nederlands Nieuw-Guinea

Deel 2 - Ooggetuigen door de eeuwen heen

 • Tastbaar verleden. Vondsten bij de hervormde kerk van Almkerk
 • De vreselijke overstroming van 1740-1741
 • Een dorp komt tot leven. Aantekeningen uit het negentiende-eeuwse Eethen
 • Het 'Varia-cahier' van Hendrik Meiresonne. (Veen 1868-1918)
 • Het hospitaalschip in Hank
 • "Uit de brand......Fijn jongens". Een grote brand treft Eethen
 • Biesbosch. Herinneringen van een dierenarts
 • Ruim baan voor de ambulance! De ambulancedienst van Altena en de groeiende infrastructuur
 • De brand van de Noordeveldse molen (1992)
 • De dreigende watersnood van 1995
 • Gedachten en gedichten. (Gijsbert Hamoen)
 • Van Buitendijk tot A27. Hans Wijnands: een kleine geschiedenis van 'Den Dijk'
 • De Schutskooi in Genderen: 1809-2009. Zes generaties 'Van der Beek'

 

Uitverkocht !!!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • De forten in het Land van Heusden en Altena als onderdeel van de Hollandse Waterlinie (fort Altena, fort Bakkerskil, fort Giessen, fort Steurgat), 1629-1940
 • Sporen van de Tweede Wereldoorlog in de forten in het Land van Heusden en Altena; gevangenschap van NSB'ers, 1940-1950
 • Het kapittel van Munsterkerk, 13e en 14e eeuw
 • De markt van Giessen (de Giessense mèrt), 14e t/m 20e eeuw
 • Vier huizen in Woudrichem (Den Helm, De Sterre, 't Herdt en De Gulden Engel) en hun bewoners, 1555-1610
 • Dominee Johannes Andelius, hervormer van het Land van Heusden (predikant te Wormer en Jisp, Asperen, Westzaan, Heusden, Utrecht, Ameide en Tienhoven, Gouda, Meerkerk, Baardwijk en Elshout), 1540 - 1623
 • B.J. van Horsigh, chirurgijn en vroedmeester in Dussen, 1761-1829
 • Hoe avondmaalsmijding leidde tot een avondmaalskwestie in Genderen en Veen, ontstaan Gereformeerde Gemeente te Veen, 1918
 • Dialecten in het Land van Heusden en Altena

Uitverkocht!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • De lotgevallen van het spreekwoord 'Heusden mijn, Mechelen dijn', 1354-1900
 • De heerlijkheid de Weenaert en het leengoed de Inschiet onder Giessen, 1319-1916
 • Het begin van de reformatie in Dussen, 16e en 17e eeuw
 • Ds. Abraham Adriani, een dominee/predikant o.a. te Meeuwen, Eethen, Drongelen, Aalburg, 17e eeuw
 • De latere geschiedenis van de meenten het Wijkerzand te Wijk en de Ebbe te Aalburg, 18e t/m 20e eeuw
 • De reconstructie van de grindweg van Heusden via Heesbeen, Genderen, Eethen, Meeuwen, Dussen en Almkerk naar Werkendam in 1845, 19e eeuw
 • De geschiedenis van het Groene Kruis te Werkendam, 20e en 21e eeuw
 • De historie van de korenmolens in het Land van Heusden en Altena, 14e t/m 21e eeuw

Uitverkocht!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • Een overzicht van de agrarische geschiedenis van het Land van Heusden en Altena vanaf de Middeleeuwen tot op heden
 • Beschrijving van zaken in het boerenleven op boerderij de Assem te Drongelen n.a.v. een briefwisseling, 1909-1910
 • Geschiedenis van de landbouwvereniging 'Vooruitgang' te Nieuwendijk, 1911-2006
 • Het eerste exemplaar van agrarische weekblad 'De Boerderij', 1915
 • Boerinnenkledij in het Land van Heusden en Altena in het begin van de 20e eeuw, 1900-1920
 • Historie van de Landarbeidersvereniging 'Vlijt Gedijt' in De Werken, 1918-1960
 • Verslag van een te Woudrichem gehouden land- en tuinbouwtentoonstelling, 1929
 • Het leven van boerinnen in het Land van Heusden en Altena door de jaren heen, 1925-2006
 • Beëindiging van boeren (bedrijfsbeëindiging) in het Land van Heusden en Altena, 1960-1970
 • De ruilverkaveling in het Land van Heusden en Altena, 1949-1977
 • Geschiedenis van landbouwhuishoudonderwijs (landbouwschool, huishoudschool) in het Land van Heusden en Altena (Almkerk, Andel, Sleeuwijk), 1927-1995
 • Veertigjarig jubileum CBTB-kring in het Land van Heusden en Altena, 1945-1986
 • Het moeilijke leven in Veen voor kleine boeren, 1900-1921
 • Hoe Hendrik Blacquière, inwoner van Genderen, via Heusden een koe naar Rotterdam bracht, ca. 1900
 • Diverse boeren rijmen, liedjes, verhalen een spreuken, 19e/20e eeuw
 • Evacuatie vanuit de Biesbosch, 1945
 • Belevenissen van varkenshandelaar Westerlaken uit Giessen, 20e eeuw
 • Geschiedenis van de bewoners van boerderij 'De Hoef' in Andel, 20e eeuw
 • Boeren aan de Bloemsteeg in Almkerk, 20e eeuw
 • Met welk werk arbeider Sander de Jong uit Genderen twee kwartjes per dag verdiende, 1943-1946
 • Rutger van Hemert uit Genderen, werkzaam op de melkfabriek te Genderen en te Nieuwendijk, 1947-1996
 • Emigratie naar de Verenigde Staten, en het verslag van het bezoek van Andries van Bergeijk uit Aalburg aan zijn familie daar, 1910-1947
 • Verhaal over Jan de Lorm, die eerst een boerderij had in Giessen en later een aan de Broekgraaf, 1950-2006
 • Het K.I.-station (Kunstmatige Inseminatie) te Genderen, 1948-1976
 • Piet van Wijk, boer aan de Parallelweg te Wijk en Aalburg, 1935-2006
 • Omschakelen in het boerenbedrijf: voor de familie Van Andel te Drongelen van biggen naar buxus, 1983-2003
 • Anders boeren in het Land van Heusden en Altena (Drongelen, Eethen, Werkendam, Almkerk, Genderen), eind 20e eeuw
 • ZLTO-afdeling Altena-Biesbosch, 2002-2006
 • Agrarische Natuur Vereniging Altena-Biesbosch, 2005-2006

Uitverkocht!!!!!!
Wel digitaal verkrijgbaar ad € 10,00 excl. verzendkosten.

 • Bezit en eigendom in het Land van Altena in de Middeleeuwen
 • Geschiedenis van wijknederzettingen (Honswijk, Ganswijk, Uitwijk, Rijswijk, etc.) nabij Woudrichem
 • Het begin van de Reformatie in Almkerk en Emmikhoven
 • Het De Wittpoortje te Woudrichem en zijn omgeving
 • Enkele momenten uit het leven van Johannes Cloppenburg (1592-1652), predikant te Aalburg en Heusden
 • De Werkendamse minister-president Gijsbert van Tienhoven
 • Het ontstaan en de ontwikkeling van het voetbal in het Land van Heusden en Altena, 1906-1945
 • Aalburg, Wijk en Oudendijk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog
 • Evacués uit Babyloniënbroek in Rijswijk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Executie van de Duitse soldaat Josef Back.

Verkoopprijs € 6,50

 • Diverse aspecten van de geschiedenis van Woudrichem en het Land van Altena
 • Geschiedenis van het Huis van Giessen
 • Gosuinis Johannis, 'een verlopen monnik in Veen' ten tijde van de Reformatie
 • In Veen hield men iedere dag kerk. 'Cornelius de Kranckel en de heiligheid des levens'
 • Een ruimdenkend predikant in Werkendam. Johan Jacob Le Sage Ten Broek, 1766-1769
 • Het Woudrichemse visserijoproer, 1877
 • Bestuurlijke chaos in Andel. Het gemeentebestuur in staking, 1884-1886
 • Geschiedenis van de diverse veren nabij Dussen
 • Overzicht van alle burgemeesters van Werkendam

Uitverkocht!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • De watersnood van 1953 in historisch perspectief
 • Historische momenten van de watersnood - Inleiding
 • De watersnoodramp vanuit het oogpunt van de regionale pers
 • De watersnoodramp van 1953 in het Land van Heusden en Altena
 • Reacties op de ramp
 • Water kan mooi zijn maar ook je grootste vijand
 • De watersnood vanuit religieus perspectief (Almkerk)
 • Stormvloed in Nieuwendijk
 • De Noorse woningen in Sleeuwijk
 • Grote schoonmaak in Uitwijk, Waardhuizen en Almkerk
 • Werkendammers in Zeeland aan het werk
 • Boerderij Dooijemanswaard. Groningers in de Biesbosch
 • Een nacht om nooit te vergeten
 • Boerenverdriet
 • Café Biesboschzicht in Hank bedreigd tijdens de watersnoodramp
 • Je draagt de watersnood heel je leven mee
 • Om nooit meer te vergeten
 • Water, water!!
 • Ternauwernood ontsnapt aan de verdrinkingsdood
 • Herinneringen aan de watersnoodramp 1953 in Nieuwendijk
 • Watersnood 1953
 • Ik schreeuwde: 'Niet doen! Daar komt het water vandaan!'
 • Herinneringen aan de watersnoodramp van 1953
 • Evacuatie uit Sleeuwijk
 • Interview met de heer Job Koekkoek te Sleeuwijk
 • Dagboek van een twaalfjarige Almkerker
 • Watersnood 1953. Gebeurtenissen rondom Almkerk
 • Waardhuizen lag laag en Uitwijk hoog
 • De noodkade in Oudendijk
 • Nacht van de watersnoodramp in Giessen
 • Babyloniënbroek en Meeuwen nauwelijks bedreigd door het water
 • De watersnoodramp van 1953 gezien vanuit Drongelen

Uitverkocht!!!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • Diverse aspecten van de geschiedenis van Aalburg, Bern, Heusden, Meeuwen
 • Geschiedenis van Dussen en Heeraartswaarde
 • Het Land van Altena na de inundatie van 1589
 • Woudrichem als vesting
 • Herberg 'De Swaan' te Werkendam
 • Het stadsbestuur van Heusden tijdens het Ancien Regime
 • Een vergeefs beroep, uitgebracht door de Gereformeerde Kerk van Heusden op dominee Jodocus van Lodenstein
 • Geschiedenis van aardappeljeneverbranderijen te Rijswijk, 1839-1853 en Oudheusden, 1843-1845
 • Het verblijf van dichter Christaan (Carel) Godfried Withuys (1794-1865) te Heusden
 • Biografie van Isaäc van Dijk, afkomstig uit Dussen, hoogleraar te Groningen, predikant te Veen