header-1.jpg

Deel 20 - (november 2011) - Sprekend Verleden

Verkoopprijs € 6,50

In dit deel onder andere een verhaal over de kastelen van Dussen en Loevestein, een kerkelijke twist in Wijk, 19e eeuwse jeugdherinneringen van Blacquière aan Genderen, een tragische liefdesgeschiedenis in Andel, stil verzetswerk tijdens de oorlog in Almkerk en het verdwijnen van de middenstand in Meeuwen.

 • De kastelen van Dussen en Loevestein. Bouw, bewoning en strijd
 • 'De Blaesbalck'. Een hofstede in Rijswijk ca. 1554-1671
 • Boerderijen in de stad Woudrichem
 • Dussen de maat genomen. Kadastrale opmeting in 1820
 • Het conflict tussen Nicolaas Bouman en ds. Barnardus Moorrees. Kerkelijke twisten in Wijk rond 1845
 • Jeugdherinneringen van H.J. Blacquière aan Genderen. o.a. het kroningsfeest in 1898
 • Het badhuis van Werkendam
 • Een liefdesdrama met dodelijke afloop. Opschudding in Andel, Giessen en Rijswijk
 • Onderduiker in Wijk en Aalburg
 • Stil verzet. Fragmenten uit het oorlogsdagboek van S.M. Venhorst
 • Ooggetuigenverslag van een schooljongen tussen 1944 en 1959
 • Meeuwen, vanouds een dorp van ondernemers