Welkom
Algemene informatieUitgaven van de reeksVerkooppuntenBestuurContactgegevensLinks
Historische Reeks
Land van Heusden en Altena
Welkom

Welkom bij de Historische Reeks Land van Heusden en Altena.

Wilt u meer weten over onze streek?
In de boekenreeks die wij uitgeven vindt u van alles over de geschiedenis van het Land van Heusden en Altena.
De artikelen in onze boeken zijn populair-wetenschappelijk van aard.
We richten ons op een breed publiek; van geïnteresseerde leek tot wetenschappelijk onderzoeker.


=============================================================================================


Deel 23

Mobilisatie in het Land van Heusden en Altena tijdens de Eerste Wereldoorlog
Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In veel Europese landen worden herdenkingen gehouden en er verschijnen boeken en artikelen over de verschrikkingen in de loopgraven. Nederland was neutraal maar om de neutraliteit te beschermen, waren toch veel soldaten op de been. In de laatste jaren van de oorlog bijna een half miljoen. Duizenden militairen verschenen ook in het Land van Heusden en Altena en bleven er gedurende de gehele mobilisatietijd.

In de loop van dit jaar verschijnt in de Historische Reeks deel 23. Deze uitgave brengt de militarisering van dit gebied in beeld. De aanwezigheid van de soldaten had te maken met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Eind negentiende eeuw besloot de legerleiding in geval van oorlog een loopgraaf aan te leggen dwars door het Land van Heusden en Altena vanaf Giessen tot Fort Steurgat; het meest zuidelijke gedeelte van de waterlinie.

Het straatbeeld in de dorpen Andel, Giessen, Rijswijk, Uitwijk, Almkerk en Werkendam werd vier jaar beheerst door soldaten, die niet alleen loopgraven maakten maar ook grote kampementen bouwden en kantines plaatsten. Langs de verdedigingslijn, die begon bij Fort Vuren, verschenen uitkijkposten, telefoonhuisjes en eind 1916 een groot aantal betonnen groepsschuilplaatsen. Van deze groepsschuilplaatsen zijn er bijna twintig bewaard gebleven. Ze staan meestal achter boerderijen en in tuinen van particulieren. Ze zijn uniek voor ons land.

Tot op heden was er weinig bekend over wat er zich in dit gebied heeft afgespeeld tijdens de mobilisatietijd 1914-1918. In deel 23 wordt een beeld gegeven van deze periode met veel foto’s van soldaten met burgers en kaarten van de loopgravenlinie. Langs de linie staan in totaal zeven forten die allen aan bod komen, waarbij extra aandacht voor Fort Giessen. Heel zeldzaam is een dagboek van een Friese soldaat die zijn ervaringen bij het maken van de loopgraaf en zijn belevenissen bij de inkwartiering op de Oudendijk en in Almkerk opschreef.

Naast een beschrijving van de invloed die het militaire leven op dat van de burgers had, is er ook veel aandacht voor de burgers zelf, die in de twee laatste jaren van de oorlog gebrek aan alles hadden.

De geringe hoeveelheden voedsel en brandstof werden via een distributiesysteem verstrekt. De verhalen over de honger en de koude zijn soms schrijnend en het gevoel voor normen en waarden stond in deze periode onder grote druk. Het laatste gold niet alleen voor het Land van Heusden en Altena, ook in de rest van Nederland stond de bevolking vaak op gespannen voet met de richtlijnen van de overheid. De gebeurtenissen die te maken hadden met de verhouding burger-overheid leverde wel een groot aantal anekdotische vertellingen op.

======================================================================================================                          
                                                                                                                                   

Oproep: verhalen over verdwenen winkels en bedrijven.

De redactie wil deel 24 wijden aan verhalen over winkels en bedrijven die in de loop van de tijd zijn verdwenen. U kunt zelf uw verhaal schrijven (2 tot 4 A-viertjes groot) over een verdwenen familiebedrijf en foto’s aanleveren. Wanneer opgericht, door wie? Werkzaamheden? Werktijden? Werkten er kinderen mee? Wanneer gesloten en waarom? Zijn er kasboeken, krantenartikelen etc.? U kunt vragen of iemand van de redactie langskomt. Graag verhalen uit alle dorpen.
Contactadres: Cees de Gast (0416-352390), mail:c.degast1@hetnet.nl.
U kunt ook reageren via: info@historischereeks.nl.
En kijk ook eens op de vernieuwde website:www.historischereeks.nl

======================================================================================================      

Uitverkochte delen

Regelmatig ontvangt de redactie van de Historische Reeks verzoeken van mensen of er nog een deel aangeschaft kan worden dat inmiddels is uitverkocht. Herdruk van een deel is financieel helaas niet haalbaar. Om toch enigszins tegemoet te komen aan de vele verzoeken, is het wel mogelijk een CD-Rom van een gewenst deel te kopen. U kunt deze bestellen door een mail met het gewenste deel te sturen naar info@historischereeks.nl. Na overmaking van € 12,50 op rekeningnummer NL04 RABO 0301 5411 67 tnv Historische Reeks, krijgt u de CD-Rom toegestuurd.
======================================================================================================

Auteurs gezocht


Door de jaren heen heeft inmiddels een flink aantal auteurs een bijdrage geschreven voor de Historische Reeks. We blijven echter steeds op zoek naar nieuwe auteurs. Als u een interessant verhaal heeft, maar het moeilijk vindt de pen zelf ter hand te nemen, kunnen de redactieleden van de Historische Reeks u ondersteunen bij het schrijven van een artikel.
Wilt u een artikel schrijven voor de Reeks, of weet u iemand die we hiervoor kunnen benaderen? Laat het ons weten via
info@historischereeks.nl
WelkomAlgemene informatieUitgaven van de reeksVerkooppuntenBestuurContactgegevensLinks