Welkom
Algemene informatieUitgaven van de reeksVerkooppuntenBestuurContactgegevensLinks
Historische Reeks
Land van Heusden en Altena
Welkom

Welkom bij de Historische Reeks Land van Heusden en Altena.

Wilt u meer weten over onze streek?
In de boekenreeks die wij uitgeven vindt u van alles over de geschiedenis van het Land van Heusden en Altena.
De artikelen in onze boeken zijn populair-wetenschappelijk van aard.
We richten ons op een breed publiek; van geïnteresseerde leek tot wetenschappelijk onderzoeker.


=============================================================================================


Wat waren er veel winkels vroeger.

Wat waren er vroeger veel winkels in het Land van Heusden en Altena. Dit blijkt wel bij het samenstellen van deel 24 van de Historische Reeks dat rond november van dit jaar verschijnt. Dit staat geheel in het teken van verdwenen winkels en bedrijven. Veel bewoners hebben spontaan gereageerd op de oproep van de redactie om hiervoor met verhalen of met suggesties te komen. De redactie is er volop mee aan de slag gegaan wat inmiddels heeft geresulteerd in een aanzienlijk aantal artikelen. Het belooft dan ook weer een interessant  boek te worden met ook veel illustraties. Het ziet er naar uit dat van alle kernen wel een of meer verhalen opgenomen worden. Verhalen waaraan velen goede, of minder goede herinneringen zullen hebben. In deze tijd met zijn supermarkten is het nauwelijks meer voor te stellen dat er zoveel winkels in de, veelal kleine, dorpen waren. Een vetpot was het niet. De winkel was er vaak om wat bij te verdienen omdat de inkomsten van de hoofdkostwinner te gering waren het hoofd boven water te houden. Aan de andere kant zorgden de winkels ook voor een stukje gezelligheid. Een plek waar bewoners elkaar ontmoetten en nieuwtjes uitwisselden.

De redactie heeft gemerkt dat het onderwerp volop in de belangstelling staat. Dat blijkt wel uit de gevoerde gesprekken. Vaak leveren die ook verassingen op. Sommigen hebben zelfs een heus museum aan huis waarvan het bestaan nauwelijks bekend is. Uiteraard wordt ook daarover geschreven.

Hoewel al veel informatie beschikbaar is, staat de redactie nog steeds open voor suggesties, verhalen en foto’s. Neem dan ook gerust contact met Cees de Gast, de redactievoorzitter, of een van de andere redactieleden op. 


======================================================================================================                          
                                                                                                                                   

Oproep: verhalen over verdwenen winkels en bedrijven.

De redactie wil deel 24 wijden aan verhalen over winkels en bedrijven die in de loop van de tijd zijn verdwenen. U kunt zelf uw verhaal schrijven (2 tot 4 A-viertjes groot) over een verdwenen familiebedrijf en foto’s aanleveren. Wanneer opgericht, door wie? Werkzaamheden? Werktijden? Werkten er kinderen mee? Wanneer gesloten en waarom? Zijn er kasboeken, krantenartikelen etc.? U kunt vragen of iemand van de redactie langskomt. Graag verhalen uit alle dorpen.
Contactadres: Cees de Gast (0416-352390), mail:c.degast1@hetnet.nl.
U kunt ook reageren via: info@historischereeks.nl.
En kijk ook eens op de vernieuwde website:www.historischereeks.nl

======================================================================================================      

Uitverkochte delen

Regelmatig ontvangt de redactie van de Historische Reeks verzoeken van mensen of er nog een deel aangeschaft kan worden dat inmiddels is uitverkocht. Herdruk van een deel is financieel helaas niet haalbaar. Om toch enigszins tegemoet te komen aan de vele verzoeken, is het wel mogelijk een CD-Rom van een gewenst deel te kopen. U kunt deze bestellen door een mail met het gewenste deel te sturen naar info@historischereeks.nl. Na overmaking van € 12,50 op rekeningnummer NL04 RABO 0301 5411 67 tnv Historische Reeks, krijgt u de CD-Rom toegestuurd.
======================================================================================================

Auteurs gezocht


Door de jaren heen heeft inmiddels een flink aantal auteurs een bijdrage geschreven voor de Historische Reeks. We blijven echter steeds op zoek naar nieuwe auteurs. Als u een interessant verhaal heeft, maar het moeilijk vindt de pen zelf ter hand te nemen, kunnen de redactieleden van de Historische Reeks u ondersteunen bij het schrijven van een artikel.
Wilt u een artikel schrijven voor de Reeks, of weet u iemand die we hiervoor kunnen benaderen? Laat het ons weten via
info@historischereeks.nl
WelkomAlgemene informatieUitgaven van de reeksVerkooppuntenBestuurContactgegevensLinks