header-1.jpg

Inhoud deel 28: Oorlog in Altena

Omdat in mei 2020 zal worden herdacht dat 75 jaar geleden ons land werd bevrijd, zullen in dit deel artikelen en verhalen uit alle plaatsen in de regio verzameld worden met herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Er zijn al meer dan 20 verhalen binnen gekomen, zoals een prachtige briefwisseling van Antje van der Meijden uit Almkerk, die in oorlogstijd verliefd werd op een onderduiker. Nadat hij weer naar huis was teruggekeerd, schreven ze elkaar regelmatig brieven en na de bevrijding trouwde ze met hem. Over de oorlog in Babyloniënbroek staan bijzondere verhalen over het verzet en de talrijke onderduikers die daar een schuilplaats vonden, zoals de herinneringen van Kees van den Berg, die op de boerderij van Jan Straver was ondergedoken, en van de joodse onderduiker Hans Nieuwendijk. Van Roeland van der Schans zijn brieven die vertellen over hoe de oorlog in Drongelen verliep. Van timmerman/aannemer G. Haspels uit Genderen is een cahier bewaard gebleven waarin hij vertelt wat hij tijdens de oorlog meemaakte. En een verhaal over de dappere gemeentesecretaris Henk Boender die in Giessen actief was in het verzet ontbreekt niet, evenals de herinneringen van verzetsman Matthijs Dekker uit Oudendijk. Er zijn veel herinneringen aan de oorlogsjaren, o.a. uit Uitwijk, Veen en Waardhuizen. Er zijn ook herinneringen aan een neergestorte bommenwerper in Wijk en Aalburg. We missen nog een verhaal uit en over Rijswijk en Sleeuwijk. Weet u uit die plaatsen een verhaal, dan graag een mail naar of naar   (tel. 0416-352390)

zae dagkopie zw 2

Foto: een artist impression van de neergestorte bommenwerper bij Wijk en Aalburg, gemaakt door Adrie Burghout uit Meeuwen.

 

Signalement in deel 28:

Brabant bevrijd
Op 12 september 2019 werd in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch Brabant bevrijd gepresenteerd. Deze 379 pagina’s tellende uitgave bevat dertien indrukwekkende verhalen van en over mensen die de oorlog en de bevrijding in Noord-Brabant hebben meegemaakt. Ze zijn aangeleverd door acht Heemkundekringen en Historische Verenigingen in Noord-Brabant. Omdat de commissaris van de koning Wim van de Donk in het ziekenhuis lag, werd het eerste exemplaar aangeboden aan de Gedeputeerde van Cultuur Marianne van der Sloot. In dit boek gaat het vooral om de persoonlijke verhalen van mensen, die zelf de gevolgen ondervonden van wat ze lichamelijk of geestelijk meemaakten.

Een van de dertien artikelen is het door de Historische Reeks aangeleverde dagboek van het predikantenechtpaar Ritsema te Genderen. De verhalen uit dit dagboek raakten de Gedeputeerde van Cultuur diep. Ze las tijdens haar dankwoord voor wat mevrouw Ritsema schreef op 31 december 1944. “Vannacht om elf uur verschrikkelijk vuren en granaten gooien. O, ik was zo bang en als het dan over is, ben je slap van ellende.” En dominee Ritsema noteerde die dag: “Iemand uit Wijk, die in de deur stond te kijken, werd door een scherf in het oog dodelijk getroffen. ’t Is nog wel de oudejaarsdag, anders altijd zo gezellig in de familiekring.” Ds. Jacob Jan Ritsema was vanaf 21 mei 1944 tot 4 april 1948 predikant van de Gereformeerde kerk van Genderen. Vanaf september 1944 hield mevrouw Ritsema een dagboek bij over wat zij en haar man in die donkere oorlogsdagen meemaakten.

In het Nawoord schrijft de samensteller dat de verhalen weerspiegelen wat nagenoeg elke Brabantse plaats is overkomen en wat veel Brabantse inwoners hebben meegemaakt. Kortom, een aanrader.

 

 

Inhoud deel 29:

Dit deel zal een grote verscheidenheid aan artikelen en verhalen gaan bevatten die de laatste jaren zijn verzameld, vanaf de Middeleeuwen tot nu. Zoals over de bewoners en de nederzettingen in de middeleeuwse Groote Waard, over ds. N. Voetius (1635-1679) in Meeuwen, zoon van de bekende Gisbertus Voetius en over hoe men in de 18e eeuw omging met homofilie, toen nog ‘sodomie’ genoemd.  Dick van Vugt schrijft er over de bewoners van de Maasdijk in Giessen in de eerste helft van de 20e eeuw. Dit deel bevat ook luchtige en donkere herinneringen aan politieman D. de Gast, die vanaf 1950 nog op de fiets surveilleerde in de dorpen van de toenmalige gemeente Eethen en werd geconfronteerd met de streken van sommige kwajongens. Het deel bevat ook herinneringen aan de pont Sleeuwijk-Gorinchem.  Voor deze uitgave, die waarschijnlijk in november 2021 zal verschijnen, zijn nog artikelen en verhalen van harte welkom.
Giessen 4 Hoog water 1993

Foto: Hoogwater in 1993 in Giessen.

Inhoud deel 30: De rol van vrouwen in het verleden
Vaak staan de mannen centraal in de geschiedenisverhalen. Daarom wil de redactie in deze bundel graag verhalen opnemen waarin vrouwen centraal staan, of die geschreven zijn door vrouwen. Er zijn al heel wat ideeën binnengekomen, zoals: Jacoba van Beieren en Woudrichem, De strijd om het vrouwenkiesrecht in de regio. Het dagboek van Aria Colijn over de Tweede Wereldoorlog, Het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid Toontje Sprenger, De eerste vrouwelijke wethouder Adrie Werther-van Suylekom, Verhalen over boerinnen, De eerste predikante in de regio. Welke vrouw neemt de pen op en gaat schrijven?  De redactie nodigt zowel vrouwen als mannen uit om een bijzonder verhaal op te schrijven.  Laat zo de geschiedenis van onze zo mooie regio voortleven.

Unieke verkoopactie Historische Reeks

Jaarlijks verschijnt in november een nieuw deel van de Historische Reeks Land van Heusden en Altena. Dit jaar zal dit niet het geval zijn. Het nieuwe deel (28) verschijnt in april 2020. Het staat in het teken van 75 jaar bevrijding en bevat verhalen over de Tweede Wereldoorlog. In november en december 2019 wordt wel een unieke opruim- en verkoopactie gehouden van nog niet verkochte delen. De boeken - voor zover nog voorradig- zullen verkrijgbaar zijn voor: delen 1 t/m 20: € 3,00 per deel, € 5,00 voor twee delen; delen 21 t/m 27 € 5,00 per deel, € 8,00 voor twee delen. Op de website van de Reekswww.historischereeks.nlis de inhoud van de delen te zien. Ze zijn verkrijgbaar bij ’t Schrijvertje in Veen en bij de Bruna in Sleeuwijk. De boeken kunnen ook worden besteld via info@historischereeks.nl en telefoon 0416-352390. De bestelde boeken kunnen na afspraak afgehaald worden bij C. de Gast, Ridder van de Merwedestraat 14 in Meeuwen. In sommige gevallen kunnen ze gebracht worden. Bij verzending worden portokosten in rekening gebracht.